Garantor

Az MNB által kiadott engedély alapján cégünk jogosult a Magyarországon hivatalosan bejegyzett biztosítótársaságok által művelt valamennyi biztosítási módozat értékesítésére. Független közvetítőként a Garantor Hungary Kft. a biztosított illetve a szerződő érdekeit tartja szem előtt. A megbízó által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján kialakítjuk a legoptimálisabb biztosítási rendszert, amelyet az Ügyfeleinkkel történő egyeztetés után ültetünk át a gyakorlatba.

Tevékenységünkhöz hozzátartozik az állandó felvilágosítás, tájékoztatás új fedezeti lehetőségekről, kármegelőzési intézkedésekről, valamint segítséget nyújtunk a kárrendezésben is.